Eldkvarn

Tennsoldater(Ukulele chords)

Eldkvarn

Key: Em

roll up this ad to continue

	        
Em D Em D 
Det är en gammal historia som pojkarna berättar,  
Em D  Am 
när natten faller ner och månen börjar klättra.  
Em D Em D 
I de glömda stegen går tennsoldaterna mot den  
Em D  Am 
största segern och de himmelska dagarna. 

Em C Am D Tennsoldater, här är vår kärleks sång. Em C Am D Tennsoldater, kanske var du min en gång. Em C Am D Kanske var jag din en gång, la, la, la, la, la, la, la, la, la, Am C G Am tennsoldat. Tennsoldat, la, la,la, la, la, G tennsoldat.
Em D Em D Vi är tennsoldater som marscherar i en kartong med våra Em D Am vapen på axeln i lackerad uniform. Em D Em D Vi har sålt våra själar det är sån't man gör. Em D Am Vi har tänt våra eldar i landet utanför.
Em C Am D Tennsoldater, Du har nog hört vår sång. Em C Am D Tennsoldater, kanske var du min en gång. Em C Am D Kanske var jag din en gång, la, la, la, la, la, la, la, la, la, Am C G Am tennsoldat. Tennsoldat, la, la,la, la, la, G tennsoldat.
Em D Em D Vi har glömt var vi är och vad vi gjorde förut. Vi får Em D Am nå't konstigt i blicken så fort som det blir ljust. Em D Em D Vi är tennsoldater, belägra oss, Em D Am under julaftonsnattens tomtebloss.
Em C Am D Tennsoldater, här är vår kärleks sång. Em C Am D Tennsoldater, kanske var du min en gång. Em C Am D Kanske var jag din en gång, la, la, la, la, la, la, la, la, la, Am C G Am tennsoldat. Tennsoldat, la, la,la, la, la, G tennsoldat.
Em D Em D xver kärlekens läger står vintergatan, medan människo- Em D Am blodet droppar över kartan. Em D Em D Och i de glömda stegen kommer TV-soldaterna, Em D Am de välsmorda profeterna, följda av barbarerna.
Em C Am D Tennsoldater, här är vår sista sång. Em C Am D Tennsoldater, kanske var du min en gång. Em C Am D Kanske var jag din en gång, la, la, la, la, la, la, la, la, la, Am C G Am tennsoldat. Tennsoldat, la, la,la, la, la, G tennsoldat.
Em D Em D Dom var ett stiligt par. Dom levde i tio dar. Em D Am Hon var prinsessa. Han var tennsoldat. Em D Em D Han var i hennes händer. Hon gick förnära elden. Em D Am Hon var av papper. Han var tennsoldat.

Written by Plura Jonsson

share this page

See Also: