Champ Tunes

Holy Anthem(Ukulele chords)

Champ Tunes

Key: Em

roll up this ad to continue

	        

Verse 1:

Em C G D Kuye ohlezi esihlalweni Sobukhosi naLiwundlu Em C G D Makube yisibusiso, namandla kunaphakade Kuye ohlezi esihlalweni Sobukhosi naLiwundlu Makube nenkazimulo, no Dumo kunaphakade

Pre-Chorus

C D Em7 We join the Angels we cry F#m/D In reverence we are singing Am G Holy G F#m/D Holy We join the Elders and bow Casting our crowns declaring Worthy Worthy
Em C G {Holy} Holy Holy Holy D You Are Holy Holy Holy Holy Holy You Are Holy PreChorus PreChorus We join the Angels we cry In reverence we are singing Holy Holy We join the Elders and bow Casting our crowns declaring Worthy Worthy

Bridge:

Holy, you are Holy You are Holy Ncwele Wen uyincwele Wen uyincwele
Vamp Out You are Holy You are Holy You are holy You Are Uyi Ngcwele Uyi Ngcwele Uyi Ngcwele Jesu
share this page

See Also: