Timbalada

Asanhanshu(Chords)

Timbalada

Key: B

roll up this ad to continue

	    Introdução: B C#m 

B      C#m 
Obaluaê 
E        B 
Babalorixa-ê 
B         C#m 
Babalorixá, atotô 
E        B 
Babalorixa-ê 

B 
Ê Nirê, Nirê 
Ê Nirê, Nirê 

(Repete C#m B) 
Babaolorum xexê salerojá 
Babaolorum xexê salerojá 
Aê nirê, Nirê ô 
Aê nirê, Nirê ô 
Aê nirê, Nirê ô 
Aê nirê, Nirê ô 

(Utiliza a seqüência B C#m E B) 4x 
Meu padrinho é obaluê orixá ê 

B 
Ê Nirê, Nirê 
Ê Nirê, Nirê 

(Repete C#m B) 
Babaolorum xexê salerojá 
Babaolorum xexê salerojá 
Aê nirê, Nirê ô 
Aê nirê, Nirê ô 
Aê nirê, Nirê ô 
Aê nirê, Nirê ô 

B 
Babaluaê, Babaluaê, Babaluaê, Babaluaê, Babaluaê ... 

Atotô Babá 
Atotô 
Azassum 
Atotô omolú 
Babalodê alorê minazú didê 
Olorum modupê 
Olorum didê 
Kalofé 
Kalofé 

(Repete C#m B) 
Babaolorum xexê salerojá 
Babaolorum xexê salerojá 
Aê nirê, Nirê ô 
Aê nirê, Nirê ô 
Aê nirê, Nirê ô 
Aê nirê, Nirê ô
	    

Written by Carlinhos Brown

See Also: