E-Chords
Susheela Raman

Nagumomo(Chords)

Susheela Raman

Key: Em
Intro 

Fingerpicking 
Em Am C D Em (x2) 

Verse 
Em      Am   C  D    Em 
Nagumomo Gana leni Naja li Delisť 
Em      Am   C  D    Em 
Nagumomo Gana leni Naja li Delisť 

Em    Am  C   D  Em   Am  Bm 
Nannubro ova  Ra da   Sri Ra gu Va rani 

Verse 
Em      Am   C  D    Em 
Nagumomo Gana leni Naja li Delisť 
Em       Am    C  D Em 
Nagaraja dhara-Nidu Pariva ru ella 
Em     Am     C    D  Em 
Naga raja dhara-Nidu Pariva ru ella 
Em       Am     Bm  C    D 
Ogi-Hodhana-Je sevaralu Gare  Yatulan da 
Em       Am     Bm  C    D 
Ogi-Hodhana-Je sevaralu Gare  Yatulan dadura-Nu 

Em Am C D Em Nagumomo Gana leni Naja li Delisť
Solo Em Am C D Em Verse Em Am C D Em Kagaraju Ni Ya nati Vini-Vega Canal edo Em Am C D Em Gaganam-Nikilagu Ba ha duram Ani nado Em Am C D Em Jagame la Parama tma Evari to Moralidudu Em Am C D Em Jagame la Parama tma Evari to Moralidudu Em Am Bm C D Vagajupagu-Ta lanu Nannelu Ko ra Tyagara ja Em Am Bm C D Vagajupagu-Ta lanu Nannelu Ko ra Tyagara januta-Ni Outro Em Am C D Em Nagumomo Gana leni Naja li Delisť Em Am C D Em Nagumomo Ganaleni Naja li Delisť

roll up this ad to continue

share this page

See Also: