E-Chords
Sri Deva Rafik

Mantra Maha Mrityunjaya(Chords)

Sri Deva Rafik

roll up this ad to continue

Key: B
B7  C       
Om  tryambakam yajamahe 
   B7       Dm 
Sugandhim pushti vardhanam 
A7       D 
Urva rukamiva bandhanat 
C        D   C 
Mrityor mukshiya mamritat 
share this page

See Also: