Shalsheles

Gam Ki Elech(Chords)

Shalsheles

Key: Dm

roll up this ad to continue

	    Dm     C     Gm    Dm    
Gam Ki Elech Gam Ki Elech b'gay Tzalmavet 
Dm     C    Gm    Dm   
Lo Irah rah Lo Irah rah ki atah imadi 
Gm     F  Gm  C  Dm 
Ahaaa Shivtecha omishantecha 
 Gm  C F  Dm   
Hemah y'nachamuni 
Bb   Am   Dm  
Hemah y'nachamuni 

Dm     Am     Dm    Am 
Aj tov bajesed irdefuni kol yemei jayai 
F        C 
Rdefuni kol yemei jayai 
Bb     C      Am     Dm 
Beshavti bebet ashem bebet ashem Leorej yamim 

Dm    Am     Dm    Am 
Aj tov bajesed irdefuni kol yemei jayai 
F        C 
Rdefuni kol yemei jayai 
Bb     C      Am     Dm 
Beshavti bebet ashem bebet ashem Leorej yamim
	    

See Also: