E-Chords
Quemil Yambay

Mokoi Guyra'i(Chords)

Quemil Yambay

Key: D
 D  A  E7  A (*2) 


A 
Mokôi guyra'i oikóva oñe'ê 

             E7 
che róga jerére cada pytûmby 

     Bm 
kuatia mimi ijurupekuéra 

      E7      A 
upepente oity ha oveve jey. 


A 
Upéicha oiko heta araitéma 

              E7 
ha upéinte oikéma che kotypete 

     Bm 
guyra'i mimi oñe'ê porâva 

      E7      A 
ha nimbo ra'e imbo'e pyre 


       D 
Mokôive oguejy pe che ati'y ári 

I jurupekuéra la ikuatia 

     A 
oma'ê ojuehe ha oity pe che pópe 

che atoî atoî a lee haguâ 

     E7 
oma'ê ojuehe ha oity pe che pópe 

            A 
che atoî atoî a lee haguâ   Punteo 2: A E7 Bm E7 A (*2) 


  Punteo 1: D A E7  A (*2) 


A 
Pya'éko a lee aikuaa haguâ 

            E7 
la ikuatiápe mba'épa he'i. 

     Bm 
Primera palabra he'íva pype 

     E7       A 
péina amondo mokôi guyra'i 

umia ko hína mokôi mensajero 

            E7 
guyra'i estero imbo'e pyre. 

     Bm 
Aipota reju ikatuvovénte 

      E7       A 
ha ku jaikuaava o firma hese 


       D 
Ne pacienciamina che rehe Mariana 

maêráiko che ama nde re japura 

     A 
ko'ero ndahairô ko'ê ambuérô 

aháma jajúvo ja pyta haguâ. 

     E7 
ko'ero ndahairô ko'ê ambuérô 

            A 
aháma jajúvo ja pyta haguâ. 

roll up this ad to continue

share this page

See Also: