E-Chords
Musicians Alliance

Chol Chol Chol(Chords)

Musicians Alliance

roll up this ad to continue

Key: D
Intro: 

D  D  D 
Chôl Chôl Chôl 
Bm  Bm  Bm 
Chôl Chôl Chôl 
G  G  G 
Chôl Chôl Chôl 
G  G  A 
Chôl Chôl Chôl (4x) 

D ... 
Urddhô gôgône baje madôl 
A ... 
Nimne utôla dhôrôni tôl 
Bm ... 
Ôrun prater tôrun dôl 
D ... 
Chôlre Chôlre Chôl (2x) 

#Repeat Intro 

D ... 
Ushar duare hani aghat 
A ... 
Amra anibô ranga prôbhat 
G ... 
Amra tutibô timirô rat 
D ... 
Badhar bindhya chôl (2x) 

G ... 
Nôbô nôbiner gahiya gan 
F#m ... 
Sôjib kôribô môhashôshman 
Em ... 
Amra danibô nôtun pran 
D ... 
Bahute nôbin bôl (2x) 


D ... 
Chôlre nôojoan, 
A ... 
Shonre patiya kan 
G ... 
Mrrityu torôn duyare duyare 
A     D 
Jibôner ahban (2x) 

G ... 
Bhanggre bhangg agôl 
D ... 
Chôl re Chôl re Chôl.. (2x) 
share this page

See Also: