E-Chords
Duo Karst

Hoe Zachtkens Glijdt Ons Bootje(Chords)

Duo Karst

Key: A
Intro 
      A    E    A 
e|-------|-------|-------|-------| 
B|-------|-------|-------|-------| 
G|-------|-------|-------|-------| 
D|-------|-2-----|-------|-----0-| 
A|-----4-|-----4-|-2-0-2-|-4-----| 
E|-------|-------|-------|-------| 

    D  A    E    A 
e|-------|-------|-------|-------| 
B|-------|-------|-------|-------| 
G|-------|-------|-------|-------| 
D|-2---4-|-2-----|-------|-------| 
A|-------|-----0-|-4---2-|-0-----| 
E|-------|-------|-------|-------| 

Verse 1:

A E A Hoe zachtkens glijdt ons bootje E A Daar op het spieg'lend meer A E A E De riempjes net en proper A E A Gaan luchtig op en neer E A D A De golfjes kabb'len spelend E A Al tegen 't bootje aan A E A En ginds zien wij de toren D A E A In 't groene bosje staan
Interlude 
      E    A    D 
e|-------|-------|-------|-------| 
B|-------|-------|-------|-------| 
G|-------|-------|-------|-------| 
D|-------|-------|-------|-0-----| 
A|-----0-|-2---2-|-4---4-|-------| 
E|-------|-------|-------|-------| 

  A    E        A 
e|-------|-------|-------|-------| 
B|-------|-------|-------|-------| 
G|-------|-------|-------|-------| 
D|-------|-------|-0-2-4-|-2-----| 
A|-4---0-|-2---4-|-------|-------| 
E|-------|-------|-------|-------| 

Verse 1:

A E A Maar wie wil spelevaren E A Zij wijs en welbedacht A E A E Want menig voer in 't bootje A E A Die dood werdt thuis gebracht E A D A Het bootje is zo wankel E A Het is zo rank en smal A E A Wie met gevaren spotte D A E A Zij beter aan de wal

roll up this ad to continue

share this page

See Also: