Cornelis Vreeswijk

Epistel No 71 Til Ulla I Fenstret P Fiskartorpet Middagstiden En Sommardag(Chords)

Cornelis Vreeswijk

Key: C

roll up this ad to continue

	    
 
 
Key:E 
 
    E    B7   E     B7    
    Ulla! min Ulla! säj får jag dig bjuda 

E   A    F#7   B7   
Rödaste Smultron i Mjölk och Vin? 

E   B7   E    B7 
Eller ur Sumpen en sprittande Ruda, 

E    A    E B7 E 
Eller från Källan en Vatten-terrin? 

B7   E   B7    E 
Dörrarna öpnas af vädren med våda, 

B7    E   F#7  B7 
Blommor och Granris vällukt ger; 

     E    B7  E 
Duggande Skyar de Solen bebåda, 

     F#7 B7 
     Som du ser. 

Key: Em 

Em 
Ä'ke det gudomligt, Fiskartorpet! Hvad? 
  
    B7  Em B7 Em 
   Gudomligt at beskåda! 


Än de stolta Stammar som stå rad i rad, 

     Am Em B7 Em 
     Med friska blad! 

     Am Em B7 Em 
     Med friska blad! 

   E7 
   Än den lugna Viken 

       Am 
   Som går fram? - Åh ja! 

D7 
Än på långt håll mellan diken 

     G B7 
     Åkrarna! 

Em 
Ä'ke det gudomligt? Dessa Ängarna? 

  Am Em B7 C Am Em B7 Em 
   Gudomliga! Gudomliga! 
     

 
 
 
    Skål och god middag i Fenstret min sköna! 
Hör huru klockorna hörs från Stan. 
Och se hur dammet bortskymmer det gröna 
Mellan Calescher och vagnar på plan. 
Räck mig ur fenstret där du ser mig stanna, 
Sömnig i sadeln, min Cousine, 
Primo en Skorpa, Secundo en kanna 
     Hoglands vin. 
Ä'ke det Gudomligt &c. 
     

 
 
    Nu ledes Hingsten i spiltan, min Ulla, 
Gnäggande, stampande, i galopp. 
Än uti stalldörn dess ögon de rulla 
Stolt opp til fentret, til dig just dit opp. 
Du all naturen upeldar i låga 
Med dina ögons varma prål. 
Klang! ner vid grinden, i varmaste råga, 
     Klang din skål! 
Ä'ke det Gudomligt &c. 
     


  Fin. 


  D.C.
	    

Written by Carl Michael Bellman

share this page

See Also: