Misc Praise Songs

Ruwe Stormen Mogen Woeden(Ukulele chords)

Misc Praise Songs

Key: C

roll up this ad to continue

	        

Verse 1:

C G F Am Ruwe stormen mogen woeden, G Dm C G Alles om mij heen zij nacht, C G F Am God, mijn God zal mij behoeden, G Dm C G God houdt voor mijn heil de wacht. C G Am D Moet ik lang Zijn hulp verbeiden, C G Am G Zijne liefde blijft mij leiden: C G C Dm Door eení nacht, hoe zwart, hoe dicht, C G F C Voert Hij mij in ít eeuwig licht.

Verse 2:

C G F Am Hij, de kenner aller harten, G Dm C G kent ook mij, en weet alleen, C G F Am hoe ik hier, in al mijn smarten, G Dm C G 't heil verwacht van Hem alleen. C G Am D Ja, hij weet, hoe diep mijn zonden C G Am G steeds opnieuw mijn ziel doorwonden: C G C Dm niet mijn ongeloof en waan, C G F C mijn geloof, dat ziet Hij aan.

Verse 3:

C G F Am Mij heeft Hij zijn Zoon gegeven, G Dm C G door 't geloof nam ik Hem aan; C G F Am ja, ik weet, dat ik zal leven G Dm C G en door Hem ten hemel gaan. C G Am D Mij heeft God in Hem verkoren, C G Am G zelfs eer ik nog was geboren, C G C Dm eer de stem van Zijne macht C G F G C immer iets had voortgebracht.
Modulatie C G F Am Dm E Am F G D (Dsus4 D)

Verse 4:

G D C D G Maar wat lot,'t zij dood of leven, D C G D smaad of eerbetoon, mij wacht, G D C D G Jezus zal mij nooit begeven: D C G D ben ik zwak, bij Hem is kracht. G D Em D Gunst van mensen, raad van vrinden, G D C D bitt're haat van kwaadgezinden, G D G C hoogte, diepte, vreugd of rouw, G D C D G niets ontrooft mij aan Gods trouw.
share this page

See Also: